Wat moet je doen bij een sportongeval voetbal , als lid van KFC Marke, dat voorgevallen is tijdens de training of wedstrijd KFC Marke?


UPDATE : sinds 17/06/2022 vernieuwde procedure.

    • Vroeger : 1 formulier, 2 delen (voorkant : aangifte – achterkant : medisch getuigschrift, in te vullen door dokter)

    • NU : enkel (gedeeltelijk) digitale procedure via E-Kickoff (door GC). De stappen :

     1.Vraag  formulier “MEDISCH GETUIGSCHRIFT” (z.o.z.) aan trainer, afgevaardigde, in de kantine … 
     (of download door hier te klikken - MEDISCH GETUIGSCHRIFT)

     2.Vul DIGITAAL de gegevens AANGIFTE ONGEVAL in : indien GC aanwezig, rechtstreeks in E-Kickoff.
     Indien niet aanwezig, via onderstaande  QR-code of klik hier

     3.Ga naar de dokter die het medisch getuigschrift invult en ondertekent.
     !! Zie verder wat kine betreft !!

     4.Plaats je handtekening, kleef een briefje van je ziekenfonds en bezorg dit getuigschrift aan Geert binnen de week na het ongeval.

     5.De GC stuurt je MEDISCH GETUIGSCHRIFT via E-Kickoff door naar de verzekering.

     DE REST VAN DE PROCEDURE BLIJFT ONGEWIJZIGD
     Als de bond jouw aangifte aanvaardt, sturen ze digitaal een ONTVANGSTBEWIJS – GENEESKUNDIG GETUIGSCHRIFT VAN HERSTEL EN HERVATTING naar de GC. Geert bezorgt jou dit ONTVANGSTBEWIJS digitaal. Indien je dit wenst ook op papier.

Je bent hersteld, je wenst opnieuw te trainen, wedstrijden te spelen.

     1. Ga met het ONTVANGSTBEWIJS naar je dokter en laat hem het GENEESKUNDIG GETUIGSCHRIFT VAN … ondertekenen.
      Bezorg dit ontvangstbewijs aan de GC. Die stuurt dit op naar de voetbalbond.

     2. Jij mag weer trainen en spelen.
      1.  (wanneer je alle facturen gekregen en betaald hebt) Ga naar je mutualiteit (ziekenbond) met al je facturen, betalingsbewijzen.
       Zij bezorgen jou een TERUGBETALINGSSTAAT, een attest voor de sommen die zij betalen en wat ten laste blijft van jezelf.
      2. Bezorg (en controleer samen) ONTVANGSTBEWIJS + ATTEST MUTUALITEIT + alle ORIGINELE FACTUREN (van wat mutualiteit niet betaalde) aan de GC,  die dit overmaakt aan de  voetbalbond.
      3. (na enkele maanden) KBVB onderzoekt, betaalt aan KFC Marke en penningmeester Marnix betaalt jou. De KBVB rekent d’office ca €11   dossierkosten aan.

    • KINE?:

     WAT MET KINE ?

     • Toch kine nodig (en niet genoteerd op medisch getuigschrift) ?
     • Extra kine nodig ?

     EERST AANVRAGEN (met kopie van het doktersvoorschrift) . Vroeger kon alleen de GC dit doen, nu ook speler zelf. E-mailadres staat vermeld op getuigschrift.

DIGITALE AANGIFTE DDOR SPELER AAN DE GC : formulier klik hier of scan de onderstaande QR-Code

DOWNLOAD HET MEDISCH GETUIGSCHRIFT IN TE VULLEN DOOR DE DOKTER DOOR HIER TE KLIKKEN of VRAAG HET AAN DE GC, TRAINER OF AFGEVAARDIGDE