zaterdag 11-09- 2021 09:15 Sparta Kruiseke Niv.2-1 - K.F.C. Marke Niv.1 5 - 1 GEW. U17 -H- Cmp: Sp Kruiseke
zaterdag 18-09- 2021 09:00 K.F.C. Marke Niv.1 - S.K. Roeselare-Daisel Niv.1 1 - 5 GEW. U17 -H- Cmp: KFC Marke
woensdag 22-09- 2021 19:30 K.F.C. Marke Niv.1 - K.F.C. Aalbeke Sport Niv.1 3 - 2 GEW. U17 -H- Cmp: KFC Marke
zaterdag 25-09- 2021 09:15 Racing Club Lauwe Niv.1 - K.F.C. Marke Niv.1 3 - 5 GEW. U17 -H- Cmp: RC Lauwe
zaterdag 9-10- 2021 09:15 F.C. Houthem Niv.2-1 - K.F.C. Marke Niv.1 3 - 0 GEW. U17 -H- Cmp: FC Houthem
zaterdag 16-10- 2021 09:00 K.F.C. Marke Niv.1 - K.S.V. Moorsele A Niv.1 3 - 0 GEW. U17 -H- Cmp: KFC Marke
zaterdag 23-10- 2021 09:15 K.F.C. Aalbeke Sport Niv.1 - K.F.C. Marke Niv.1 - GEW. U17 -H- Cmp A : KFC Aalbeke Sport
zaterdag 30-10- 2021 09:00 K.F.C. Marke Niv.1 - Sparta Kruiseke Niv.2-1 - GEW. U17 -H- Cmp: KFC Marke
zaterdag 6-11- 2021 09:00 S.K. Roeselare-Daisel Niv.1 - K.F.C. Marke Niv.1 - GEW. U17 -H- Complex Dadizele
zaterdag 13-11- 2021 09:00 K.F.C. Marke Niv.1 - Racing Club Lauwe Niv.1 - GEW. U17 -H- Cmp: KFC Marke
zaterdag 20-11- 2021 09:00 K.S.K. Vlamertinge A Niv.2-1 - K.F.C. Marke Niv.1 - GEW. U17 -H- Cmp: KSK Vlamertinge
zaterdag 27-11- 2021 09:00 K.F.C. Marke Niv.1 - F.C. Houthem Niv.2-1 - GEW. U17 -H- Cmp: KFC Marke
zaterdag 4-12- 2021 10:30 K.S.V. Moorsele A Niv.1 - K.F.C. Marke Niv.1 - GEW. U17 -H- Cmp: SV Moorsele
zaterdag 11-12- 2021 09:00 K.F.C. Marke Niv.1 - K.S.K. Vlamertinge A Niv.2-1 - GEW. U17 -H- Cmp: KFC Marke