zaterdag 4-09- 2021 10:30 K.S.V. Kortrijk B Niv.1 - K.F.C. Marke A Niv.1 - GEW. U8 -M- SV Kortrijk
zaterdag 11-09- 2021 10:00 K.F.C. Marke A Niv.1 - S.V. Wevelgem City C Niv.1 - GEW. U8 -M- Cmp: KFC Marke
zaterdag 18-09- 2021 10:00 K.F.C. Marke A Niv.1 - K. De Noordstar Heule A Niv.1 - GEW. U8 -M- Cmp: KFC Marke
zaterdag 25-09- 2021 10:30 K.W.S. Club Lauwe B Niv.1 - K.F.C. Marke A Niv.1 - GEW. U8 -M- Stadion Jan Verhoeve
zaterdag 2-10- 2021 10:00 K.F.C. Marke A Niv.1 - K.F.C. Lendelede Sport A Niv.1 - GEW. U8 -M- Cmp: KFC Marke
zaterdag 9-10- 2021 10:00 V.C.O.G. Stasegem A Niv.1 - K.F.C. Marke A Niv.1 - GEW. U8 -M- Cmp: OG Stasegem
zaterdag 16-10- 2021 10:00 K.F.C. Marke A Niv.1 - Football Club Gullegem C Niv.1 - GEW. U8 -M- Cmp: KFC Marke
zaterdag 23-10- 2021 10:00 K.F.C. Marke A Niv.1 - K.S.V. Kortrijk B Niv.1 - GEW. U8 -M- Cmp: KFC Marke
zondag 31-10- 2021 09:30 S.V. Wevelgem City C Niv.1 - K.F.C. Marke A Niv.1 - GEW. U8 -M- Cmp A : SK Wevelgem City
zaterdag 6-11- 2021 09:15 K. De Noordstar Heule A Niv.1 - K.F.C. Marke A Niv.1 - GEW. U8 -M- Cmp: NS Heule
zaterdag 13-11- 2021 10:00 K.F.C. Marke A Niv.1 - K.W.S. Club Lauwe B Niv.1 - GEW. U8 -M- Cmp: KFC Marke
zaterdag 20-11- 2021 09:30 K.F.C. Lendelede Sport A Niv.1 - K.F.C. Marke A Niv.1 - GEW. U8 -M- Cmp: FC Lendelede Sport
zaterdag 27-11- 2021 10:00 K.F.C. Marke A Niv.1 - V.C.O.G. Stasegem A Niv.1 - GEW. U8 -M- Cmp: KFC Marke
zaterdag 4-12- 2021 09:00 Football Club Gullegem C Niv.1 - K.F.C. Marke A Niv.1 - GEW. U8 -M- FC Gullegem