Onze terreinen : SC Olympiadeplein 8510 Marke - 056 25 90 70 (kantine) - 

Secretariaat :

Gerechtigd Correspondent (GC) - Secretariaat :  Geert Naessens  - gsm 0486 332 350 - gc@kfcmarke.be

Postadres secretariaat : Berkenlaan 126 8530 Harelbeke

Mailadressen:

- algemeen : gc@kfcmarke.be

- ledenadministratie: leden@kfcmarke.be 

Jeugdwerking KFC Marke

Voorzitter jeugdwerking KFC Marke : Tom Tytgat -  0476621037 - Tom_tytgat@msn.com

Jeugdcoördinator : Jelle Hugelier - 0497 17 04 86 tvjo@kfcmarke.be 

Bestuur KFC Marke

Voorzitter KFC Marke: Filip Seynaeve - 0476 82 78 44 - filip@kfcmarke.be

 


Administratieve gegevens KFC Marke vzw:

Stamboeknummer KBVB - VFV : 02255
Bloknummer : 0215
BTW nr : BE407799381

Terreinen : SC Olympiadeplein 8510 Marke
Zetel vzw. : Kalvariestraat 64 8510 Marke

Facturatieadres: Kalvariestraat 64 8510 Marke (met postadres : Berkenlaan 126 8530 Harelbeke)
                         mail facturatie : facturatie@kfcmarke.be 

 

Berstuursorgaan KFC Marke

Bestuurders

Filip Seynaeve (voorzitter) - 0476 82 78 44 - filip@kfcmarke.be 
Tom Tytgat (voorzitter jeugd) - 0476621037 - Tom_tytgat@msn.com
Marnix Dinnecourt (penningmeester) -
Geert Naessens ( secretaris - GC) - 0486 332 350 - gc@kfcmarke.be                      
Patrick Gysbrecht (secretaris bestuursorgaan)- 0496 70 74 59 (enkel vanaf 12 uur tot 22 uur) -  patrick@kfcmarke.be
Kurt Jonckheere (sponsoring & sportieve coördinatie) - 0477 71 60 32 - kurt@kfcmarke.be 
Pierre Dutoit (voorzitter algemene vergadering)
Danny Ongenae

Raadgevend bestuurslid

Christ Claerhout 
 

Dagelijks Bestuur JEUGD

Tom Tytgat (bestuurder voorzitter jeugd) - 0476621037 - Tom_tytgat@msn.com
Geert Naessens ( bestuurder secretaris - GC) - 0486 332 350 - gc@kfcmarke.be
Birgen Wolfs
Charlotte Seynaeve
Jelle Hugelier (TVJO) - 0497 17 04 86 tvjo@kfcmarke.be
Bjorn Verhamme
Koen Schoutetens
Thomas Dinnecourt

Effectieve leden algemene vergadering

Claerhout Christ
Dinnecourt Marnix
Dutoit Pierre - voorzitter algemene vergadering
Gysbrecht Patrick
Hugelier Jelle
Jacobs Franciscus
Jonckheere Kurt
Maes Norbert
Naessens Geert
Ongenae Danny
Seynaeve Charlotte
Tytgat Tom
Wolfs Birgen
Seynaeve Filip