Wegens onbeschikbaarheid van de GC (Gerechtigde Correspondent) Patrick Gysbrecht tot 22 oktober 2023 kan je voor ZEER DRINGENDE ZAKEN en DRINGENDE AANGIFTEN EN OVERMAKEN MEDISCHE ATTESTEN EN VOORSCHRIFTEN KINE  terecht bij de jeugdsecretaris en clubmedewerker Geert Naessens.

Geert is te bereiken via:

- mail : gc@kfcmarke.be

- gsm: 0486 33 23 50

ONGEVALAANGIFTEN / STARTEN DOSSIER tot 22 oktober 2022 : 

- aangifte + krijgen door dokter in te vullen  attest  : via Geert (als Geert ter plaatse is op het terrein), of via délégé of trainer (via wedstrijdbladen) of via blanco manueel blad

- dringend overmaken ingevuld medisch attest ( = zo snel mogelijk liefst binnen de 8 dagen zodat Geert het tijdig  naar de bond kan opsturen) of een (nieuw) voorschrift kiné:
      * ofwel via een scan of goede foto overmaken naar gc@kfcmarke.be

      * ofwel afgeven aan Geert (eventueel via de kantinemedewerkers als Geert niet aanwezig is op het terrein)

- OPGELET TOT 22 oktober NIETS AFGEVEN of OPSTUREN naar KALVARIESTRAAT 64 8510 Marke

 

Voor andere vragen secretariaat kunnen jullie steeds ons contacteren via gc@kfcmarke.be.